שביל סובב מכמנים | מיטיבי לכת 10:00 | הסתיים!

סיור מודרך למיטיבי לכת ללא עלות בשני סבבים.
נקודת מפגש – דגמי הגליל | בניית מודלים | בניית אבטיפוס, מכמנים.

סיור מודרך למיטיבי לכת ללא עלות בשני סבבים.
נקודת מפגש – דגמי הגליל | בניית מודלים | בניית אבטיפוס, מכמנים.
מדריך – יריב המאירי.

פרטים נוספים

יום שישי 25.3.22 10:00-12:00

דגמי הגליל | בניית מודלים | בניית אבטיפוס, מכמנים

אפשרויות ומתקנים

תמונות

דילוג לתוכן